Huisregels

Graag willen wij u kennis laten nemen van onderstaande praktijkregels.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Een niet tijdig afgebelde of niet nagekomen afspraak wordt bij u in rekening gebracht, uw verzekering vergoedt dit niet.

Patiënten dienen zelf hun verzekeringspolis na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden op independer.nl.

De praktijk heeft contractafspraken met bijna alle zorgverzekeraars.

Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt. (zie tarieven lijst) De kosten moeten uiterlijk binnen 21 dagen na de factuurdatum voldaan zijn.

Wij werken met vaste tijden en proberen wachttijden te voorkomen: het kan echter mogelijk zijn dat een behandeling wat uitloopt. Normaal gesproken zal dat niet meer dan 10 minuten zijn.

De eerste afspraak zal voornamelijk bestaan uit het onderzoek. Aan het einde van het eerste consult zal de behandelend fysiotherapeut met u doornemen wat de diagnose is en hoe de behandeling verder zal verlopen.

Verandering in uw verzekering? Adreswijzing? Geef dit dan s.v.p. direct door.

Indien de behandelend fysiotherapeut ziek is of anderszins niet in de mogelijkheid is u op de afgesproken tijd te behandelen, wordt u zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht.

Telefonisch zijn wij bereikbaar van 7.30 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden kunt u altijd een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat.

De openingstijden van onze praktijk zijn op maandag en vrijdag van 07.30 tot 19:00 uur.

Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar de praktijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in de praktijk of binnen directe omgeving van de praktijk bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (zie Privacy reglement).

Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop de behandelaar met u omgaat, dan kunt u dit kenbaar maken en bespreken bij uw behandelend fysiotherapeut.  De praktijk is aangesloten KNGF-Klachtenregeling.

U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. (volgens wet WGBO)

U kunt met eventuele vragen altijd één van de aanwezige medewerkers aanspreken.

Privacy

Ook willen wij u kennis laten nemen met ons privacy reglement.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie, EPD,  bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Al deze zaken zijn in een privacy reglement vastgelegd. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantalandere  personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken om deze te wijzigen.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de patiënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens in kan zien.

Neem contact met ons op