Martijn van Zadelhoff

Veelzijdigheid, dat vind ik het leuke aan mijn vak. Naast de mensen die ik in de praktijk behandel, ben ik een groot gedeelte van de dag op pad om mensen aan huis te behandelen en te begeleiden.
Ik heb mij de afgelopen jaren middels diverse nascholing steeds meer gericht op de ouder wordende mens en de daarbij behorende lichamelijke problematiek.
In de loop der tijd, heb ik brede werkervaring opgedaan, op het gebied van fysiotherapeutische begeleiding bij nieuwe knieën en heupen, zowel voor als na de operatieve ingreep.
Ook reactivering en conditionering, bij permanente maar ook tijdens en na tijdelijke opname in een verzorgingstehuis, is mijn werkveld.

Na de algemene opleiding fysiotherapie, heb ik een opleiding bedrijfsfysiotherapie gevolgd. Deze specialisatie is een waardevolle aanvulling op mijn dagelijkse werk. Als nu iemand in de praktijk komt met klachten die gerelateerd zijn aan het werk, behandel ik niet alleen de cliënt maar kan ook het bedrijf adviezen geven om klachten in de toekomst te voorkomen.

Verder volgde ik scholing om beweegprogramma’s aan mensen met COPD en Diabetes type 2 te geven en verzorg ik looptrainingen bij mensen met vaatproblemen in de benen. Om deze looptrainingen te mogen geven ben ik als fysiotherapeut aangesloten bij het landelijke Claudicatio netwerk.

Neem contact met ons op