Schoudernetwerk Zutphen

Onze praktijk is aangesloten bij het schoudernetwerk Zutphen. Dit betekent dat we een samenwerkingsverband hebben met orthopeden en orthopedisch chirurgen in de regio. Freddy Nauta is op het gebied van schouderklachten en pre en postoperatieve revalidatie gespecialiseerd door specifieke nascholing en door werkervaring op dit gebied.

Longnetwerk Oost achterhoek

De praktijk is aangesloten bij het longnetwerk Oost achterhoek. Dit netwerk bestaat uit verschillende huisartsenpraktijken en fysiotherapiepraktijken in de regio. Binnen deze praktijken wordt gewerkt volgens vaste afspraken op basis van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg(CBO) en het Nederlands Paramedisch Instituut.

Het voordeel van het netwerk is dat u verwezen wordt  naar hulpverleners die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van patiënten met COPD.

NPSN

Collega Mariska van de Lest is aangesloten bij het NPSN, voorheen SOLKNet.
NPSN is een landelijk netwerk van psychosomatiek therapeuten, die erin gespecialiseerd zijn om bij psychosomatische klachten, samen met de cliënt, te onderzoeken welke factoren de klachten uitlokken, veroorzaken, in stand houden of verergeren en hierop gerichte interventies toe te passen.
Als landelijk netwerk richt NPSN zich op de 3 V’s: Verbinden, Verbeteren en Versterken.

Chronisch Zorgnet

De praktijk van Zadelhoff-Kulturhus is aangesloten bij Chronisch ZorgNet.

Chronisch Zorgnet is een landelijk netwerk van gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV en etalage benen), COPD, astma en hartaandoeningen.
Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Chronisch ZorgNet: https://www.chronischzorgnet.nl/nl

Partners

logo-etalagebenen
logo-chronisch-zorgnet-01022020
Logo flexchair
logo
paramedie

Neem contact met ons op