Onze kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen die problemen met bewegen hebben. Dat kan gaan om baby’s die een voorkeurshouding hebben of schoolgaande kinderen die lichamelijk moeite hebben om mee te doen. De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie, waarbij kinderen spelenderwijs met kindvriendelijke materialen hun motoriek kunnen verbeteren.
Bij baby’s kan de behandeling ook thuis gebeuren. Tijdens de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut vaak contact met de ouders, die uiteraard een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind.

Naast oefentherapie past de therapeut ook de Bobath-methode toe, een speciale vorm van bewegingstherapie voor de behandeling van motorische afwijkingen door hersenbeschadigingen, zoals spastische bewegingen of verlammingen.

Kinderfysiotherapie
kinderfysiotherapie

Neem contact met ons op