Ehealth consult, afspraak fysiotherapie nu mogelijk.

 In Uncategorized

Beste mensen,

We worden momenteel allemaal getroffenen en beperkt in de vrijheid van bewegen in ons dagelijks leven.
De maatregelen zijn nodig het covid-19 virus te beheersen en in te dammen. Dit betekent ook dat onze praktijk maatregelen heeft getroffen. Deze maatregelen staan vermeld op onze website.

Naast onze aangepaste behandelmogelijkheden kunnen we u vanaf aanstaande maandag ( 23-03-2020) van dienst zijn middels Ehealth.
Dit houdt in dat wij u op afstand kunnen informeren, adviseren en kunnen begeleiden in uw herstel. Dit doen wij middels het ehealth programma Physitrack.
We kunnen hiermee, patiënten die al in behandeling  en nieuwe patiënten met klachten aan het houding en bewegingsapparaat van dienst zijn .
Physitrack is een online programma wordt wereldwijd al in meer dan 100 landen door 50,000+ zorgprofessionals gebruikt, waaronder fysiotherapeuten, huisartsen, chirurgen, inspanningsfysiologen en chiropractoren in zowel de eerste, tweede en derde lijn.

In de oefen bilbliotheek van physitrack staan meer dan 2000 oefeningen en voorlichtingsprogramma’s tot onze beschikking . Het is mogelijk de voortgang en herstel te monitoren middels de physiApp.
Zo kan uw behandelend fysiotherapeut zien hoe het met u gaat en waar nodig (op tijd) bijsturen van oefeningen en adviezen.
Dit programma biedt ook de mogelijkheid tot beeldbellen. Dit betekent dat er wekelijks met u face to face contact gehouden wordt en u op die  manier de voortgang en eventuele onduidelijkheden kan bespreken en in beeld voorleggen.
Physitrack voldoet volledig aan de AVG wet u gegevens en contacten vinden plaats in een beschermde omgeving.

Om als patiënt gebruik te maken van Physitrack kunt u een app downloaden of via de website middels een inlogcode, verkregen van uw fysiotherapeut, inloggen.

Wij kunnen u dus ten alle tijden helpen al is het niet ter plekke in onze praktijk. Wilt u hier meer over weten of wilt u een afspraak maken en middels ehealth geholpen worden bel dan met onze praktijk: 0573-458138 of per email: info@fysiotherapieruurlo.nl