Shockwave bij Spasticiteit (CVA,MS,CP)

 In Uncategorized

Shockwave therapie (ESWT) als behandeling van spasticiteit laat goede resultaten zien. Schockwave vermindert pijn, functionele beperkingen, cosmetische- en eventueel aanwezige verzorgingsproblemen.

Een fors aantal van de patiënten met een CVA, multipele sclerose of cerebrale parese (niet-progressieve hersenbeschadiging, opgelopen in het eerste levensjaar) ervaart problemen als gevolg van spasticiteit. 

Deze spasticiteit gaat gepaard met een verhoogde spierspanning en als gevolg daarvan een verminderde bewegingsmogelijkheid van het ledemaat(en).
Shockwave therapie neemt naast fysiotherapie, spalktherapie, medicatie, botoxinjecties en chirurgische ingrepen een steeds belangrijker wordende plek in bij de behandeling van spasticiteit.

Shockwave heeft effect op de neuromusculaire overgangen, waardoor er minder prikkelgeleiding plaatsvindt, daar waar de zenuw de spier prikkelt. De spierspanning neemt  af en de symptomen van spasticiteit te verminderen.
Na de eerste behandeling is er vaak al een duidelijke verbetering van de bewegingsmogelijkheid van een gewricht/ledemaat en is de pijn verminderd. Dit zorgt voor een beter looppatroon en een functioneler gebruik van een arm en hand.
Het inzetten van andere therapeutische interventies wordt op deze manier gemakkelijker en effectiever. Met Shockwave therapie kan je kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren.

Hoe ziet een  radiale shock wave behandeling er uit en wat doet het?

Met een behandelkop en contactgel behandelen we het gebied waar zich de  spasticiteit en hyperweerstand zich bevind. Het apparaat genereert een drukgolf wat in het weefsel zijn effect heeft, namelijk op de overgang van de eindplaat van zenuw naar het spierweefsel. Er vindt een destructie plaats van een gedeelte van de receptoren op de spier, die de prikkels van de zenuwen ontvangen. Schockwave creëert is een soort dimmer tussen je zenuwstelsel en de spier. Er ontstaat geen schade aan het spierweefsel of de zenuwbanen zelf.

3 behandelingen (1x p/w) nodig zijn voor een langdurige spanningsdaling van ongeveer 3 maanden.
Echter Langetermijneffecten bij herhaaldelijk gebruik zijn niet bekend op weefselniveau!

Wanneer komt u niet in aanmerking voor shockwave therapie bij spasticiteit?

Er zijn twee absolute contra-indicaties voor radiale ESWT conform ISMST:
Shockwave therapie wordt niet ingezet bij tumoren die zich bevinden in behandelgebied en een zwangerschap.
Wil u meer informatie over deze toepassing bij spasticiteit dan kunt u contact opnemen met onze praktijk.