Update: Openstelling praktijk, gefaseerde opschaling.

 In Uncategorized

Nadat we weken onze deuren gesloten hebben moeten houden, gaan we vanaf maandag 4 mei, voorzichtig weer open.
Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen, is het advies vanuit de beroepsgroep en het RIVM om langzaam op te schalen. Wij werken volgens het hygiëneprotocol (RIVM) en maken gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen indien nodig.
Openstelling betekend concreet; dat we we tot 1 juni, nog niet iedereen kunnen en mogen ontvangen. Onze eerste zorg zal uitgaan naar acute klachten ,mensen werkzaam in de vitale beroepen en patiënten waarbij uitstellen van fysiotherapeutische zorg leidt tot toename van complexiteit en gezondheidsschade. Ook voor patiënten die in de afgelopen tijd, dusdanig zijn terugvallen, dat het negatief effect heeft op hun dagelijks functioneren. Alle niet acute zorg, zal na beoordeling van de therapeut opgestart of uitgesteld moeten worden. Dit betekend niet dat we uw klachten niet serieus nemen.
Wel, dat we de regels in acht blijven nemen en gehoor geven de verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te verkleinen.
Wanneer we u niet in behandeling kunnen nemen, kunnen we u middels telefoon, beeldbellen, e-health (online fysiotherapeutisch oefenomgeving) op afstand ondersteunen en begeleiden. Inmiddels hebben we hier al heel wat ervaring mee opgedaan. De behandeling op afstand wordt als fysiotherapeutische behandeling gedeclareerd.

hieronder de algemene regels bij bezoek aan onze praktijk:
– Neem uw eigen handdoek mee.
– Geen handen schudden.
– Gebruik papieren zakdoekjes.
– Handen wassen voor de start van de behandeling.
– Kom op de afgesproken tijd!(niet te vroeg!)
– Houdt 1,5 afstand van andere wachtenden.
– Blijf thuis bij symptomen van COVID-19.
– Blijf thuis bij neusverkoudheid(ook milde), >38 gr koorts, hoesten,benauwdheid.
– Blijf thuis bij huisgenoten/gezinsleden met koorts/benauwdheid.
– Blijf thuis als bij huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.

Bij twijfel raadpleeg de praktijk: 0573-458138